Aktuality Obchodní podmínky Odstoupení od smlouvy

LASERWORLD CZ
Váš košík je prázdný

   

Odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář- text zkopírujte a vyplňte

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

(platný pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží)1

 

 

Kupující:2

Jméno: .........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

 

Prodávající: LASERWORLD CZ,František Janota -LSS, Kačická 9, 273 04 Čelechovice

 

 

 

Číslo daňového dokladu (vyplní kupující): ......................................................................................

Číslo objednávky (vyplní kupující): .................................................................................................

 

Název vráceného zboží: ......................................................................................... ............................

 

Kupní cena má být vrácena:3

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

 

 

 

 

....................................................................

Datum odstoupení a podpis kupujícího spotřebitele

 

 

....................................................................

Datum přijetí odstoupení a podpis prodávajícího

 

 

 

....................................................................

Datum vyřízení odstoupení a podpis prodávajícího

 

 

Poznámky prodávajícího o vyřízení odstoupení (změna formy platby, vyplacené částky atp.):

 

…......................................................................................................................................................................

1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

2 Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3 Podrobné znění podmínek pro odstoupené od smlouvy je uvedeno v Obchodních podmínkách zde uvádíme jen některé náležitosti:
Peníze budou vráceny po doručení vraceného zboží a po jeho kontrole nejpozději 14 kalendářních dnů od doručení vraceného zboží nebo doručení odstoupení od smlouvy.